Hovedside    Slektsforskning    Frimerker    Musikk    Om sidene

G å r d s r e g i s t e r   f r a   b y g d e b ø k e r

Oppdateres med flere bygdebøker etter hvert.

Listene inneholder kun navn på gårdene, samt sidenummer i boka.


Skatval. Gårds og slektshistorie. Bind I – III.   24/3-2010

Frostaboka. Gards- og slektshistorie. Bind I – II, V – VII

Frostaboka. Gards- og slektshistorie. Bind VIII – IX

Bygdebok for Åsen. Gårds- og slektshistorie. Bind 1 – 5

Skogn historie. Bind VIII, XI 1+2

Mosvik. Gårds- og brukerhistorie. Bind 1 inkl. rettelser og tillegg.   25/6-2009

Trysil-boka. Bind 1 – 2   23/4-2009


Sist oppdatert: 23/7-2010

R D