Hovedside    Slektsforskning    Frimerker    Musikk    Om sidene    English please

F a m i l i e h i s t o r i e

En liten presentasjon av de aller nærmeste generasjonene:

Oldeforeldre

Slektsnavnet Dalen stammer fra min oldefar Martin Petersen Aatloaunet (1859-1949) fra Frosta som, etter å ha arbeidet noen år i Michigan i USA, hadde lagt seg opp nok penger til å kjøpe seg gård i gamlelandet. Tidlig i 1894 kom han tilbake til Frosta, og da gården Dalen (eller ”Dala” til daglig) i nabosognet Ekne samtidig var til salgs, kjøpte han den. Han giftet seg med oldemor skredderdatter Oleanna Johannesdtr. Størset (1865-1947), også fra Frosta, og dagen etter bryllupet flyttet de til den nylig ervervede gården. Som skikken var, tok de nå gårdsnavnet som etternavn. De fikk 6 barn. En av dem puttet av en eller annen grunn senere inn en ”h” i navnet, slik at Dalen og Dahlen i området er samme slekt.

Oldefar Peder Ingvald Petersen Falstad (1873-1949) var 4. mann i en barneflokk på 13 på gården Falstad øvre (Øver-Falstad) på Ekne. Eldste barn, en halvsøster, hadde ikke odelsrett. Nr. 2 og 3 – de eldste brødrene - emigrerte til Amerika, så da ble det nr. 4 som overtok gården da det ble aktuelt. Han ble gift med Agnes Kristiansdtr. Jørstad (1890-1972) fra Ytterøya, datter av Kristian Albert Jørstad, jægtskipper og husmann på Saltbodøren, Jørstadsjø. De fikk 4 barn.

Oldeforeldrene Elen Marta Evensdtr. Buenget (1860-1935) og Enok Evensen Vandbak (1857-1920) kom fra to nabo-husmannsplasser under gården Ørsjødal Østre i Verran (egentlig litt mer innfløkt enn dét, men det tar jeg ikke her). De overtok plassen Vandbak etter foreldregenerasjonen ca 1883. Navnet Vandbak kom av at plassen lå i bakken ned mot et vann, den gang kalt ”Store Aursjø”, i dag Vassbakkvatnet. Gården ble etter hvert selvstendig bruk og kalles Vassbakken. Den ble drevet av samme slekta fra 1836 til 2007, men ble solgt og fikk nye eiere i 2008. Navnet Vandbakk er så pass uvanlig at alle med dét navnet i sin familie i Norge og Sverige er i slekt. Enok og Elen Marta fikk 8 barn, hvorav 6 vokste opp.

Oldefar Thomas Martinius Svendsen (1881-1951) var fra Oslo, og jobbet en tid som ”spinderiarbeider” i Nydalen - så for Christiania Spigerverk samme sted - men ble etter hvert snekker. Han var som snekker bl.a. engasjert i byggingen av Oslo Rådhus. En bi-jobb han hadde under rådhusbyggingen, var å stå modell for fiskerstatuen som er plassert på en av sidene av bygget, og som var avbildet på den blå papirtieren fra 80-tallet. Og han må ha vært en forutseende kar: Han skal etter sigende - før han giftet seg – ha bestemt seg for å bli far til 4 barn. Så han satte opp en 4 manns-bolig, ”Elverhøy”, på Korsvoll; én leilighet til hvert barn. Han ble så gift med oldemor Laura Otilde Antonsen (1882-1956) fra Nydalen, som jobbet i en kolonialforretning samme sted. Thomas og Laura fikk 4 barn.

Besteforeldre

Farfar Harald Dalen (1905-1998) hadde som minstemann i barneflokken i Dala lite å hente på hjemgården. Så etter å ha utdannet seg som gartner ved ”Oppland småbruks- og hagebruksskole” (Lena, Toten), flyttet han til Rykkinn i Bærum, forpaktet ett par småbruk og drev fra 1928 gartneri i 15 år. I løpet av den tiden giftet han seg med Farmor Solveig Falstad (1913-2008) fra Øver-Falstad på Ekne. Hun utdannet seg til sykepleier i Oslo. De flyttet tilbake til Trøndelag i 1943. Først til Frosta, så til Øver-Falstad, og endelig – i 1948 - til småbruket Innlegget på Ekne. Der livnærte de seg med gris og jordbær - og fostret opp 5 barn. Harald var også klokker og kirkeverge i Ekne kirke til langt over normal pensjonsalder.

Morfar Ole Martin Vandbakk (1902-1967) var også minstemann i søskenflokken. Han tok utdanning ved ”Nordre Throndhjems Amts Landbruksskole” (Mære Landbruksskole), tidlig på 1920-tallet, hvorpå han flyttet til Akershus og forpaktet en gård på Koksa ved Fornebu i Bærum. Han giftet seg med mormor Kari Charlotte Svendsen (1913-1982) i 1942. Året etter fikk de sitt eneste barn, en datter. Da drev de Lillosætra, et småbruk i Lillomarka. Senere flyttet de til Ås, og så til ”Elverhøy” på Korsvoll i Oslo hvor de ble boende. Kari jobbet i kolonialforretning, mens Ole Martin jobbet som bestyrer for hyttene i Nordmarka, drosjesjåfør i Oslo og annet.

De nærmeste

Far er den eldste av søsknene fra Innlegget. Han utdannet seg til dyrlege i Oslo, og giftet seg i 1963 med min mor, som jobbet ved laboratoriet på Veterinærinstituttet. Far var ferdig med utdannelsen i 1965, og i 1967 gikk flyttelasset nord til Trøndelag. I tillegg til undertegnede fikk de også to jenter, som begge er etablert på Innherred.


R D