Latinske datoer, ord og uttrykk, vanlige i kirkebøker
Latin dates, words and phrases, common in church records
Øverste del er sortert kronologisk, den nederste alfabetisk (mer omfattende)
Upper section sorted chronological, bottom section alphabetical (more comprehensive)
Kronologisk:
Latin Norsk English
Adventus (Dom. I-IV) 1. til 4. søndag i advent 1st to 4th Sunday of Advent
Nativitatis Domini (Fest) 1. juledag Christmas Day
Nativ Christi/Jesu (Fer) 1. juledag Christmas Day
St. Stephani (Fest) 2. juledag Boxing Day
St. Johannis Evangelistæ (Fest) 3. juledag, helligdag før 1770 3rd Day of Christmas. Holiday before 1770
Novi Anni (Fest) Nyttårsdag New Year's Day
Circumcisionis Domini/Christi/Jesu (Fest) Nyttårsdag New Year's Day
Epiphania Domini (Fest) Hellige tre kongers dag (6. januar) January 6th Epiphany
H.3.K. Hellige tre kongers dag (6. januar) January 6th Epiphany
Epiphaniam (Dom. I-VI Post) 1. til 6. søndag etter Epiphania Domini 1st to 6th Sunday after Epiphany
Grationis auctionis 20. dag Jul (13. januar) January 13th
Purificationis Mariæ (Fest) Maria renselsesdag, Kyndelsmesse, (2. februar) Candlemas, February 2nd
Candelarum (Missa/Dies/Fest) Maria renselsesdag, Kyndelsmesse, (2. februar) Candlemas, February 2nd
Septuagesima (Dom) 2. søndag før fastelavn 2nd Sunday before Shrove Sunday
Sexagesima (Dom) Søndag før fastelavn Sunday before Shrove Sunday
Quinquagesima (Dom) Fastelavnssøndag Shrove Sunday
Esto mihi (Dom) Fastelavnssøndag Shrove Sunday
Quadragesima intrans Askeonsdag, begynnelsen på fasten, onsdag etter fastelavnssøndag Ash Wednesday, beginning of the Lent, Wednesday after Shrovetide.
Jejunium / Jecunium Faste, tiden fra askeonsdag til påske Lent
Quadragesima (Dom) 1. søndag i fasten 1st Sunday of Lent
Invocavit (Dom) 1. søndag i fasten 1st Sunday of Lent
Reminiscere (Dom) 2. søndag i fasten 2nd Sunday of Lent
Oculi (Dom) 3. søndag i fasten 3rd Sunday of Lent
Lætare (Dom) 4. søndag i fasten, midtfaste 4th Sunday of Lent
Judica (Dom) 5. søndag i fasten 5th Sunday of Lent
Annunciationis Mariæ (Fest) Maria bebudelsedag (budskapsdag). Før 1771: 25. mars, bortsett fra når 25. mars falt på/etter palmesøndag, da feiret lørdag før palmesøndag. Fra 1771: 5. søndag i faste. Annunciation to the Virgin Mary. Pre 1771: March 25th except when March 25th was Palm Sunday or after Palm Sunday. Then celebrated on Saturday before Palm Sunday. From 1771: 5th Sunday of Lent.
Pascha Påske Easter
Palmarum (Dom) Palmesøndag Palm Sunday
Coenæ Domini (Dies) Skjærtorsdag Maundy Thursday
Viridium (Dies/Fest) Skjærtorsdag Maundy Thursday
Parasceves (Dies) Langfredag Easter Friday
Soterias (Dies) Langfredag Easter Friday
Sancta (Dom) 1. påskedag Easter Sunday
Paschalis (Dom) 1. påskedag Easter Sunday
Resurrectionis Domini (Fest) 1. påskedag Easter Sunday
Litaniarum / Litania Major (Fest) 25. april Litany, April 25th
Quasimodogeniti (Dom) 1. søndag etter påske Sunday after Easter
Misericordia Domini (Dom) 2. søndag etter påske 2nd Sunday after Easter
Jubilate (Dom) 3. søndag etter påske 3rd Sunday after Easter
Publicae Exorationis (Fest) Bots- og bededag, 1687-1915: 4. fredag etter påske (26 dager etter påske). Fra 1916: fredag før alle helgens dag. 1687-1915: 4th Friday after Easter. From 1916: Friday before Halloween
Cantate (Dom) 4. søndag etter påske 4th Sunday after Easter
Rogate (Dom) 5. søndag etter påske 5th Sunday after Easter
Jucunditatis vocem (Dom) 5. søndag etter påske 5th Sunday after Easter
Ascensionis Domini (Fest) Kristi himmelfartsdag (6. torsdag etter påske) Ascension Day
Ascensio Christi (Fest) Kristi himmelfartsdag (6. torsdag etter påske) Ascension Day
Exaudi (Dom) 6. søndag etter påske 6th Sunday after Easter
Pentecoste (Dom) Pinsedag Pentecost, Whit Sunday
Sancti Spiritus (Fest) Pinsedag Pentecost, Whit Sunday
Trinitatis (Dom) Søndag etter pinse, Treenighets søndag 1st Sunday after Pentecost, Trinity Sunday
Sanctissimæ Trinitatis (Fest) Søndag etter pinse, Treenighets søndag 1st Sunday after Pentecost, Trinity Sunday
Trinitatis (Dom. I - XXVII Post) 1. til 27. søndag etter Trinitatis 1st to 27th Sunday after Pentecost Sunday
Johannis Baptistae (Fest) St. Hansdag (24. juni) Midsummer day
Nativitatis St. Johannis Baptistæ (Fest) St. Hansdag (24. juni) Midsummer day
Jonsok St. Hansdag (24. juni) Midsummer day
Visitationis Mariæ (Fest) Maria besøkelsesdag (2. juli) Mary's visiting day (July 2nd)
Exaltatio Crucis 14. september September 14th
Archangeli Michaelis (Fest) Mikkelsmesse (29. september) September 29th
Omnium sanctorum (Fest) Alle helgens dag (før 1770: 1. november, fra 1770 1. søndag i november) Halloween. Pre 1770: November 1st. From 1770: 1st Sunday in November
Alfabetisk:
Latin Norsk English
7br / VII br September September
8br / VIII br Oktober October
9br / IX br November November
Adventus (Dom. I-IV) 1. til 4. søndag i advent 1st to 4th Sunday of Advent
Annunciationis Mariæ (Fest) Maria bebudelsedag (budskapsdag). Før 1771: 25. mars, bortsett fra når 25. mars falt på/etter palmesøndag, da feiret lørdag før palmesøndag. Etter 1771: 5. søndag i faste. Annunciation to the Virgin Mary. Pre 1771: March 25th except when March 25th was Palm Sunday or after Palm Sunday. Then celebrated on Saturday before Palm Sunday. From 1771: 5th Sunday of Lent.
Ante sacra Før gudstjenesten(?) Opptrer ved trolovelser Before service
Archangeli Michaelis (Fest) Mikkelsmesse (29. september) September 29th
Ascensio Christi (Fest) Kristi himmelfartsdag (6. torsdag etter påske) Ascension Day
Ascensionis Domini (Fest) Kristi himmelfartsdag (6. torsdag etter påske) Ascension Day
Bapt:Xsti (Fest) Jesu dåpsdag? Burde være 6.januar (H.3.K.), men den er gjerne innført mellom Sexagesima og 1.søndag i faste. Kan det være det samme som fastelavn, og ikke H.3.K? Jesus' day of christening. Should be jan. 6th but is often entered between Sexagesima and 1st Sunday of Lent. May it be the same as Shrove Sunday?
bris / Xbr Desember December
Candelarum (Missa/Dies/Fest) Maria renselsesdag, Kyndelsmesse, (2. februar) Candlemas, February 2nd
Cantate (Dom) 4. søndag etter påske 4th Sunday after Easter
Circumcisionis Domini/Christi/Jesu (Fest) Nyttårsdag New Year's Day
Coenæ Domini (Dies) Skjærtorsdag Maundy Thursday
Com Communion = Nadverd Communion
Dom. / Dominica Søndag Sunday
Ejusdem Samme måned The same month
Eodem / Eod. Die Samme dag The same day
Epiphania Domini (Fest) Hellige tre kongers dag (6. januar) January 6th Epiphany
Epiphaniam (Dom. I-VI Post) 1. til 6. søndag etter Epiphania Domini 1st to 6th Sunday after Epiphany
Esto mihi (Dom) Fastelavnssøndag Shrove Sunday 
Eucharisti Takkebønn Prayer of thanksgiving
Exaltatio Crucis 14. september September 14th
Exaudi (Dom) 6. søndag etter påske 6th Sunday after Easter
Fer. / Feria Ukedag, Feria I-VII = søndag---lørdag Weekday  (Sunday --- Saturday)
Fest. / Festum Festdag, høytidsdag Festive day
Fidejussores Fadder Godparent, sponsor
Grationis auctionis 20. dag Jul (13. januar) January 13th
H.3.K. Hellige tre kongers dag (6. januar) January 6th Epiphany
Hujus Denne, f. eks. 11. hujus = 11. denne (måneden) This. e.g. 11. hujus = 11th this (month)
Ibm / Ibid. / I bidem Samme sted Same place
Idem Det/den samme The same
Inter Mellom Middle
Invocavit (Dom) 1. søndag i fasten 1st Sunday of Lent
Jejunium / Jecunium Faste, tiden fra askeonsdag til påske Lent
Johannis Baptistae (Fest) St. Hansdag (24. juni) Midsummer Eve
Jonsok St. Hansdag (24. juni) Midsummer Eve
Jubilate (Dom) 3. søndag etter påske 3rd Sunday after Easter
Jucunditatis vocem (Dom) 5. søndag etter påske 5th Sunday after Easter
Judica (Dom) 5. søndag i fasten 5th Sunday of Lent
Litaniarum / Litania Major (Fest) 25. april Litany, April 25th
Lætare (Dom) 4. søndag i fasten, midtfaste 4th Sunday of Lent
Misericordia Domini (Dom) 2. søndag etter påske 2nd Sunday after Easter
Nativ Christi (Fer) 1. juledag Christmas Day
Nativitatis Domini (Fest) 1. juledag Christmas Day
Nativitatis St. Johannis Baptistae (Fest) St. Hansdag (24. juni) Midsummer day
Nom. / Nomen Navn Name
Novi Anni (Fest) Nyttårsdag New Year's Day
Oculi (Dom) 3. søndag i fasten 3rd Sunday of Lent
Omnium sanctorum (Fest) Alle helgens dag (før 1770: 1. november, fra 1770 1. søndag i november) Halloween. Pre 1770: November 1st. From 1770: 1st Sunday in November
Palmarum (Dom) Palmesøndag Palm Sunday
Parasceves (Dies) Langfredag Easter Friday
Pascha Påske Easter
Paschalis (Dom) 1. påskedag Easter Sunday
Pentecoste (Dom) Pinsedag Pentecost, Whit Sunday
Post Etter After
Pridie Dagen før (Pre Die?) The day before
Public absolveret Offentlig tilgitt Publicly absolved
Publicae Exorationis (Fest) Bots- og bededag, 1687-1915: 4. fredag etter påske (26 dager etter påske). Fra 1916: fredag før alle helgens dag. 1687-1915: 4th Friday after Easter. From 1916: Friday before Halloween
Puerperium Barsel, in puerperio = (død) i barsel Dead while giving birth
Purificationis Mariæ (Fest) Maria renselsesdag, Kyndelsmesse, (2. februar) Candlemas, February 2nd
Quadragesima (Dom) 1. søndag i fasten 1st Sunday of Lent
Quadragesima intrans Askeonsdag, begynnelsen på fasten, onsdag etter fastelavnssøndag Ash Wednesday, beginning of the Lent, Wednesday after Shrovetide.
Quasi modo geniti (Dom) 1. søndag etter påske Sunday after Easter
Quinquagesima (Dom) Fastelavnssøndag Shrove Sunday
Reminiscere (Dom) 2. søndag i fasten 2nd Sunday of Lent
Resurrectionis Domini (Fest) 1. påskedag Easter Sunday
Rogate (Dom) 5. søndag etter påske 5th Sunday after Easter
Sancta (Dom) 1. påskedag Easter Sunday
Sancti Spiritus (Fest) Pinsedag Pentecost, Whit Sunday
Sanctissimæ Trinitatis (Fest) Søndag etter pinse, Treenighets søndag 1st Sunday after Pentecost, Trinity Sunday
Septuagesima (Dom) 2. søndag før fastelaven 2nd Sunday before Shrove Sunday
Sexagesima (Dom) Søndag før fastelavn Sunday before Shrove Sunday
Sponsor Forlover Best man
Soterias (Dies) Langfredag Easter Friday
St. Johannis Evangelistæ (Fest) 3. juledag, helligdag før 1770 3rd Day of Christmas. Holiday before 1770
St. Stephani (Fest) 2. juledag Boxing Day
Testes Faddere / vitner (ved dåp) Godparents, sponsors
Trinitatis (Dom) Søndag etter pinse, Treenighets søndag 1st Sunday after Pentecost, Trinity Sunday
Trinitatis (Dom. I - XXVII Post) 1 til 27. søndag etter Trinitatis 1st to 27th Sunday after Pentecost Sunday
ut supra Som omtalt ovenfor  As mentioned above
Vidue Enke Widow
Viridium (Dies/Fest) Skjærtorsdag Maundy Thursday
Visitationis Mariæ (Fest) Maria besøkelsesdag (2. juli) Mary's visiting day (July 2nd)
Ætatis Alder Age
oppd./upd. 19/7-2014